Main Menu Top Menu

28-29 Ocak İngilizce Yeterlik Sınavı Öğrenci Listesi

28-29 OCAK 2021 İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI ÖĞRENCİ LİSTESİ
# Öğrenci No SONUÇ
1 190331061 YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR.
2 190331080 YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR.
3 200112012 YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR.
4 200221029 YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR.
5 200221056 YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR.
6 200222005 YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR.
7 200222042 YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR.
8 200331007 YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR.
9 200441014 YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR.
10 200442001 YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR.
11 200442005 YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR.
12 200442007 YETERLİK SINAVINA GİREBİLİR.
13 190444086 YETERLİK SINAVINA GİREMEZ.
14 190441014 YETERLİK SINAVINA GİREMEZ.
15 190441038 YETERLİK SINAVINA GİREMEZ.
16 190441087 YETERLİK SINAVINA GİREMEZ.
17 190443002 YETERLİK SINAVINA GİREMEZ.
18 190444042 YETERLİK SINAVINA GİREMEZ.
19 190445015 YETERLİK SINAVINA GİREMEZ.