10.09.2019 İngilizce Yeterlik Yazma Sınavı Öğrenci Listesi

Kayıt donduran ve sınava girme hakkı bulunan öğrencilerin (isimleri ilgili listelerde yoksa), 10.09.2019 tarihinde 09:00’da Akköprü Kampüsünde idareye başvurmaları gerekmektedir. Sınava girecekleri sınıflar kendilerine bildirelecektir.

10.09.2019 İngilizce Yeterlik Yazma Sınavı Öğrenci Listesi