EK KONTENJAN, YATAY GEÇİŞ VE DİKEY GEÇİŞ İLE OKULUMUZA KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

Okulumuza Ek Kontenjan, Yatay Geçiş ve Dikey Geçiş ile kayıt yaptıran öğrencilerimiz 23. 09.2019 Pazartesi günü İngilizce Düzey Belirleme sınavına gireceklerdir. Sınav 13:30‘da başlayacaktır.

Sınavdan başarılı olan öğrenciler ise 24.09.2019 Salı günü Yazma ve Konuşma sınavına, 25.09.2019 Çarşamba günü ise çoktan seçmeli sınava gireceklerdir.