Main Menu Top Menu

Ölçme & Değerlendirme

Akademik İngilizce Programı’nda dersler, dersin niteliğine bağlı olarak hem geleneksel hem de sürekli performansa dayalı değerlendirmeyi içerir. Bu anlamda, birinci sınıf öğrencilerine yönelik Akademik Sunum Becerileri ve Akademik Yazma Becerileri dersleri, çoğunlukla üretken becerileri geliştirmeyi amaçladıkları için çoğunlukla nitel ve ölçüt temelli değerlendirmeye dayanmaktadır. Öte yandan, İşletme Fakültesi’ne sunulan dersler, ara sınav ve final sınavları gibi geleneksel değerlendirme ile sürekli ve nitel değerlendirmeyi içermektedir. Tüm kurslarda öğrencilerin sınıflara katılımını artırmak için sınıf içi etkinlikler veya mini sunumlar bulunur. Ayrıca, bu derslerden bazıları, sınıf dışında devam eden değerlendirme sürecini desteklemek için ödevler içerir.