Main Menu Top Menu
  Müfredat
Akademik İngilizce Programı (AEP), birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine hem güz hem de bahar dönemlerinde çeşitli dersler sunmaktadır. Tüm AEP kursları, öğrencilerin lisans eğitimlerinde daha başarılı olmalarına ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı ve böylece kendilerine güvenen yaşam boyu öğrenenler olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.
AEP çerçevesinde tüm birinci sınıf öğrencileri kendi fakültelerine özel AEP dersi alırlar. Birinci sınıf derslerinin yanı sıra, İşletme Fakültesi 2. sınıf öğrencilerine Akademik Sunum Becerileri ve Akademik Yazma Becerileri Dersleri de sunulmaktadır. Dersler ve ilgili bilgiler aşağıdaki şekilde listelenmiştir:

  Belirli Amaçlara Yönelik İngilizce (ESP) Dersleri

Birinci Sınıf AEP dersleri, öğrencilere bölümlerine özel iletişimsel dil ortamı sağlamak için tasarlanmıştır. Bu dersler, kendi alanlarındaki temel kavramları özgün malzemelerle tanıtır. Dilbilgisi, kelime bilgisi ve sosyal dil konu temelli bileşenler aracılığıyla bütünleştirilmiştir. Pratik ve bilgilendirici girdiyi dengeleyen kursların içeriği, belirli amaçlar için İngilizce öğrenen öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde tasarlanmıştır. Her derste yeni dil bileşenleri incelenir, açıklanır, bütünleştirilir, genişletilir ve uygulanır, böylece öğrenciler yeni dil bileşenlerine birden fazla defa maruz kalmanın yanı sıra tüm beceri alanlarında pratik yapmak için birçok fırsat elde ederler.

 Akademik Amaçlı İngilizce (EAP) Dersleri

Akademik Sunum Becerileri ve Akademik Yazma Becerileri dersleri, güven oluşturarak ve temel akademik sunum ve yazma becerilerini geliştirerek öğrencilerin başarısını desteklemek için tasarlanmıştır. Dersler öğrencilerin iletişimsel, eleştirel analiz, çalışma ve araştırma becerilerini geliştirir. Bu dersler sayesinde öğrenciler diğer bölüm derslerinde kullanabilecekleri stratejiler geliştirerek THKÜ’de başarıya hazırlanırlar.

Akademik Sunum Becerileri, öğrencilerin sözlü sunum becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak stratejiler sağlamak için tasarlanmıştır. Bu derste öğrenciler belirli bir hedef kitleye yönelik sözlü iletişim becerilerini geliştirirler. Ayrıca fikirlerin organizasyonunu, bilgilendirici sunum sürecini ve izleyici analizini de incelerler. Bu dersin sonunda öğrencilerden edindikleri beceri ve stratejileri, uygun sözlü ve sözsüz teknikler kullanarak hazırlanan mesajlarla göstermeleri beklenmektedir.

Akademik Yazma Becerileri, öğrencileri akademik makaleler, raporlar, projeler ve araştırma makaleleri yazmanın söylem ve bilişsel yönleriyle tanıştırmayı amaçlamaktadır. Bu ders ayrıca eleştirel okumayı yazma becerileriyle bütünleştirmek için okuma becerilerine odaklanır.