Main MenuTop Menu

UTAA Tarafından Tanınan İngilizce Dil Sınavları için Eşdeğerlik Tablosu:

* Sadece Üniversitelerden ve Türk-Amerikan Derneği’nden alınan TOEFL-IBT sınavı sonuçları kabul edilmektedir.

** Sadece Türk Hava Kurumu Üniversitesinde yapılan TOEFL-ITP sınavı sonuçları kabul edilmektedir.

Anadili İngilizce olan yabancı bir ülkedeki bir yüksek öğretim veya orta öğretim kurumunda öğrenimlerinin en az son üç yılını tamamlayan öğrenciler İlgili resmi belgeleri sunmaları kaydıyla İngilizce Hazırlık Programından muaf tutulur.

Yeni kayıt yaptıran öğrenciler ile lisansüstü / yatay geçiş yapan öğrenciler ilgili bölümün öğretim dili %100 İngilizce olan diğer Üniversitelerin İngilizce Hazırlık Programına katılmaları ve bu Üniversitelerin İngilizce Yeterlik Sınavını başarıyla geçmeleri durumunda (Programın başında veya sonrasında), öğrenciler ilgili resmi belgeleri sunmaları kaydıyla İngilizce Hazırlık Programından muaf olacaktır.

Muafiyet Talebinin Akış Süreci Şeması