Main Menu Top Menu

UTAA Tarafından Tanınan İngilizce Dil Sınavları için Eşdeğerlik Tablosu:

* Sadece Üniversitelerden ve Türk-Amerikan Derneği’nden alınan TOEFL-IBT sınavı sonuçları kabul edilmektedir.

** Sadece Türk Hava Kurumu Üniversitesinde yapılan TOEFL-ITP sınavı sonuçları kabul edilmektedir.

Anadili İngilizce olan yabancı bir ülkedeki bir yüksek öğretim veya orta öğretim kurumunda öğrenimlerinin en az son üç yılını tamamlayan öğrenciler İlgili resmi belgeleri sunmaları kaydıyla İngilizce Hazırlık Programından muaf tutulur.

Üniversitemiz Lisans ve Lisansüstü programlarına kayıtlı  ya da yatay  geçiş ile gelen /gelecek öğrenciler için; eğitimleri %100 İngilizce olan Üniversitelerin yabancı  dil hazırlık eğitimini  almış ve yeterlik  sınavını  geçmiş olmaları  veya  bunların muafiyet  sınavını  başarı  ile geçmiş olmaları şartıyla, Üniversitemizde yabancı dil eğitiminden muaf  tutulurlar (06.09.18-23 Nolu Senato Kararı).

Muafiyet Talebinin Akış Süreci Şeması